LKA v lednu 2020

15. ledna 2020
15 Led

11. ledna proběhl V. blok Liberálně-konzervativní akademie pod vedením prorektora Vysoké školy CEVRO Institut Mgr. Ladislava Mrklase, Ph.D. a doc. Ph.Dr. Markéty Pitrové, Ph.D. z katedry Mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně. V dopolední části doktor Mrklas posluchačům popsal, jak se historicky vyvýjela dělba moci a následně pak vysvětlil, jak se moc dělí v různých typech režimů, zejména v parlamentarismus, prezidencialismus a poloprezidencialismus. Svoji přednášku uzavřel českým politickým systémem a jeho směřováním v roce 2020. 

Odpolední část věnovala doktorka Pitorvá vzniku a vývoji Evropské unie. Detailně posluchačům popsala, jak jednotlivé unijní smlouvy měnily fungování samotné Evropské unie, co přinesly zlého, a co naopak dobrého. Velkou část své přednášky taktéž hovořila o brexitu a jeho dopadům na budoucí funogování Evropské unie.