LKA v prosinci 2019

16. prosince 2019
16 Pro

7. prosince proběhla poslední Liberálně-konzervativní akademie v letošním roce. Dopolední blok měla na starosti doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.Na úvod vysvětlila rozdíl mezi veřejným a soukromým právem a následně se věnovala systému a zásadám soukromého práva se zaměřením na občanský zákoník. Druhá půle přednášky byla zasvěcena soudní ochraně práv v ČR. 

Odpoledním blokem pak prováděl prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Ten na úvod představil obor mezinárodních vztahů a vymezil jeho základní pojmy, aby poté vysvětlil historický vývoj a proměny mezinárodního systému včetně systému Studené války. Poslední část přednášky byla věnována úvaze o tom, co je to "Třetí a Čtvrtý svět", anebo zda dojde ke střetu civilizací v 21. století. 

Celý den byl posléze zakončen vánočním večírkem.